søndag 21. mai 2017

Rosengang enda en gang . . . .

Telemark vevforum har invitert til en vevalong med rosengang/rosebragd som tema.
Det er mange oppfatninger av teknikken rosengang/rosebragd og jeg vil prøve å å lage  litt orden i tankene og finne noen vevprøver som viser ulikheter og muligheter.

1. Bølgemønster eller "ormematte" tenker jeg som enkleste form for rosengang. 
4 skaft og 4 trøer med rett gjennomgående trøing og v-punkt hovling.

En skyttel er i bruk og en skifter ofte farge etter 4 innslag.

2. Så oppdaga jeg mysteriet 
MOTSATT TRØDD ROSENGANG. 

Har inntrykk av at det er særlig i Sverige og i Setesdal at de vever rosengang slik.

Hovling og nedknytting er lik - på 4 skaft og 4 trøer. 
Det er trøing og innslag som utgjør den store forskjellen og som kan gi de mest fantastiske border. 

En bruker to skytler med ulik farge for å lage mønster:
- en mønsterskyttel og en bunnskyttel.

Vevseddel kan se ut som den over eller den i svart/kvitt.

Svart rute i trøinga viser innslag for mønsterskyttel.

Til hver svarte rute i trøinga hører et bunninnslag som er markert med en prikk i vevseddelen i svart/kvitt. 
Det er alltid "motsatt trøing":

Når mønsterinnslaget er på trøe 1, er bunninnslaget på trøe 3.

Neste mønsterinnslag er trøe 2 - da er bunninnslaget på trøe 4
Til mønsterinnslag 3 - hører bunninnslag 1, og 
til mønsterinnslag 4 - hører bunninnslag 2.

Det må alltid være to innslag for å dekke renningstråden: ett mønsterinnslag og ett bunninnslag.

For at vevseddelen ikke skal bli for stor betyr ofte markert rute at flere innslag følger etter hverandre. 

Det vil si at en gjentar hver linje i trøinga flere ganger for å få et tydelig mønster.

En vever 1-3, 1-3, 1-3, 2-4, 2-4, 2 -4, 3-1, 3-1, 3-1, 4-2, 4-2, 4-2, for å få frem innslagene i første ruta som viser bølgeborden.

Det tar litt tid før hode og føtter venner seg til systemet, men det er utrolig mange mønster en kan få frem ved å skifte farger.

I Setesdal er mange av de tradisjonelle åklærne vevd slik. De hadde gjerne sterke farger.

Bildet er fra Telemark vevforum sitt møte med Karin Bøe fra Valle.

Jeg har satt opp ei smal renning i skei 30/10 for å øve på de ulike bordene.

3. Den tredje måten å veve rosengang på er med lerretinnslag mellom mønsterinnslagene. 
Det kommer i neste blogginnlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar