torsdag 10. desember 2015

Sammenknytting av renninger bak på veven


Jeg kom til enden på ei renning som var tredd i dobbelhovla rosebragd med 27 tråder i rapporten.

Jeg vil ha samme hovling på neste renning og sparer mye til på å  knytte den nye renninga sammen med den gamle.

I går laga jeg ei svart renning på 270 tråder - like mange som på den gamle kvite.

270 tråder 12/6 på 24 m veier 2,3 kg

Veven står slik til at det enkleste er å knytte renningene sammen bak på veven.

Da fester jeg vevskeia  rett over garnbommen og drar renningsfletta opp over "toppstaget".

Renninga henger foreløpig på veven i en plastpose.

Jeg må klippe av enden på den kvite renninga før jeg får overført den nye renninga til sveipekjeppen bak på garnbommen.Den siste fillerya på den kvite renninga er ikke klipt ned, og jeg har ikke gjort noe med den påsittende kvite renninga før jeg er klar til å sveipe den svarte renninga på veven.


Da klipper jeg av den gamle renninga og fjerner garnendene garnbommen bak.


Ettersom jeg har skillepinner på den nye renninga så kan jeg like godt fjerne skillepinnene på den påsittende renninga.Når jeg skal knytte sammen, så vil jeg finne riktig rekkefølge fra hovlene. Her har jeg fjerna endene på den kvite renninga og fått på plass den svarte renninga på garnbommen.

Rennestikker og papir ligger klart og jeg kan begynne påsveipinga.

Renningsfletta ligger nå spredt utover "toppstaget" oppe, bak på veven og under ei tung pappeske som står på gulvet et godt stykke bak veven.

Når jeg sveiper renninga på, så draes pappeska mot veven.
 Når den kommer inntil veven stopper jeg opp og flytter eska og renningsfletta så langt bak den kan komme.

Jeg rister på renningsfletta og lar den spre seg utover "toppstaget" før den går ned og gjennom skeia, mellom skillepinnene og på garnbommen.
Jeg legger inn papir og stikker fra samme plass som jeg sitter når jeg drar på renninga.

Det går helt greit å være alene i denne prosessen.
Det tok litt over to timer å få renninga på plass.

Bukta på den svarte renninga ble klipt opp og knytta sammen med den gamle renninga.
Det blir spennende å se i morgen om knutene går fint gjennom hovlene og om det har blitt ujevn strammimg på renninga.

Jeg sitter på en vevkrakk inne i veven når jeg knytter sammen de to renningene.

Det går relativt raskt og jeg sjekker hver knute at de sitter godt.
Det tok noe over 3 timer før jeg var ferdig med de 270 knutene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar